Tällä sivulla ajankohtaisia kannanottoja ja lehtikirjoituksia sekä puheenvuoroja.

Jos haluat päästä lukemaan vanhoja kirjoituksia, pääset sinne tästä

Nyt ei ole raitiotien aika
Pääkirjoitus
Vauhtia rakennusinvestointeihin
Velkaa, velkaa, velkaa
Itsenäisyyspäivän puhe
Turkuseuralle
RUK:n kurssin 247 upseerioppilaille

Nyt ei ole raitiotien aika

Parikymmentä vuotta sitten käytiin laajaa poliittista keskustelua joukkoliikenteen kehittämisestä. Kustannukset olivat jatkuvasti kasvaneet ja kaluston kunto ja palvelutaso huolettivat. Pitkän väännön jälkeen Kokoomus ja SDP löysivät kompromissin, jonka pohjalta joukkoliikenne avattiin kilpailulle ja 15 % jätettiin kaupungin omistaman yhtiön hoidettavaksi. Kauaskantoisen päätöksen seurauksena kustannukset laskivat, bussien taso parani ja liikenteen päästötkin saatiin kuriin. Muutaman vuoden kuluttua solmittiin liikennesopimus Turun ja naapurikuntien välillä ja syntyi Föli, joka on saanut paljon kiitosta palvelutasosta ja uuden teknologian käyttöön ottamisesta.

Viimeisen vuosikymmen aikana Turun väkiluku on kasvanut lähes prosentin vuosivauhtia. Tämä merkitsee vahvaa tarvetta asunto- ja palvelurakentamiselle ja vaatii työtä liikenteen sujuvuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi Turku on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta tiukalla aikataululla, joka pitää muistaa päätöksiä tehtäessä. Sähköbussien hankinta oli tärkeä avaus ja niiden osuus tulee jatkuvasti kasvamaan.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikkumisen käyttäjämäärien lisääminen on kaupungin strateginen tavoite. Sitä varten parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä kymmenillä miljoonilla euroilla. Kaupunki on myös tehnyt periaatepäätöksen uusista bussien runkolinjoista, mutta aikataulua on jouduttu hankalista olosuhteista johtuen siirtämään. Pitää kuitenkin muistaa, että liikkumistapojen muutosten pitää perustua ihmisten vapaaehtoisuuteen. Henkilöauton käytölle on siihen useimmilla perustellut syyt, eikä heidän liikkumisensa hankaloittaminen ole mitenkään järkevää. Jos rajoitukset aiheuttavat ruuhkia tai saavat ihmiset ajamaan pitkiä kiertoreittejä, niin ympäristöongelmat vain kasvavat. Panostus vähäpäästöisiin tai päästöttömiin ajoneuvoihin on sen sijaan hyvää politiikkaa.

Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa on liikenteellä tärkeä osuus. Isot joukkoliikenne-panostukset ja kävelypainotteisen keskustan kehittäminen mietityttävät päättäjiä ja äänestäjiä. Merkittäväksi vaihtoehdoksi on nostettu pikaraitiotie, jolla on kiistattomia hyviä puolia, mutta esimerkiksi pysäkkien etäisyyksien osalta myös heikennyksiä asiakkaille. Valtuuston enemmistö hyväksyi raitiotien ensimmäisen vaiheen jatkosuunnittelun ja edellytti, että väylää voidaan tarvittaessa hoitaa myös busseilla. Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyi suunnittelun määrärahat, mutta asetti lopulliselle investointipäätökselle tiukat reunaehdot. Mielestäni olosuhteet ovat muuttuneet siihen suuntaan, ettei edellytyksiä ainakaan ensi valtuustokaudella raitiotieinvestoinnille ole, vaikka raitsikasta kuinka pitäisi.

Turulla on valtavat investointitarpeet. Tarvitaan uutta infrastruktuuria ja vanhan korjausta. Koulu- sekä päiväkotitilanne on haastava ja monet liikuntatilat ovat käyttöikänsä päässä. Lisäksi olemme rakentamassa konserttitaloa ja kaupunginhallinnolle uusia tiloja. Raitiotien ensimmäiseen vaiheeseen tarvittaneen kaupungin rahaa n. 250 M€ ja sekin edellyttää 30% valtion osuutta ja jos reitistöä jatkettaisiin, niin summa olisi ainakin kolminkertainen. Tilannetta ei muuta se, että hanke toteutettaisiin erillisen yhtiön kautta, ellei siihen saataisi myös ulkopuolista rahaa, enkä siihen usko. On esitetty, että kaupunki saisi huomattavasti arvonousua radan lähellä olevista tonteista. Hieman epäilen tätä, mutta se olisi helppo selvittää pyytämällä tarjousta parista Itäharjun tontista siten, että tarjous sisältäisi hinnan raitotien kanssa tai ilman. Jos kaikki suunnitellut investoinnit toteutetaan mukaan luettuna raitiotien ensimmäinen vaihe, niin kaupungin velka saattaisi kasvaa miljardilla eurolla ja se on liikaa. Lisähaasteen velkaantumiselle tuo vielä mahdollinen sote-uudistus.

Toinen ongelma on koronaviruksen aiheuttama tilanne. Joukkoliikenteellä oli vaikeaa jo ennen virusta, kun torin ympäristön rakentaminen vaikeutti liikkumista ja vähensi bussien käyttäjiä. Virus pudotti matkustajamääriä sitten aivan dramaattisesti. Toivottavasti rokotteen kautta vähitellen päästään normaalielämään, mutta ihmisten käyttäytymiseen saattaa tulla pysyviä muutoksia kuten etätyön lisääntyminen ja sairastumisen yleinen pelko. Emme vähään aikaan voi tietää minkälaisia pitempiaikaisia vaikutuksia joukkoliikenteen käyttöön syntyy. Tällä hetkellä kaupunki käyttää n. 20M € verovaroja joukkoliikenteen tukemiseen ja suunnittelukaudella on varauduttu 10% kasvuun. Vero-osuutta ei voida olennaisesti kasvattaa. Onneksi valtio tuli viime vuonna hätiin ja korvasi pääosin koron aiheuttamat menetykset, mutta piikki tuskin on pitkään auki.

Viimeisenä mutta ei vähäisempänä on huoli keskikaupungin yritysten tilanne. Toriparkin ja torin ympäristön rakentaminen on aiheuttanut melkoista haittaa liiketoiminnalle. Kestää vielä ensi vuoden kevääseen ennen kuin kaiken pitäisi olla kunnossa. On kohtuutonta, jos jo parin vuoden päästä alettaisiin sulkemaan ja repimään katuja auki raitiotien takia.

Olli A. Manni,
Kokoomuksen Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ylös

Pääkirjoitus

Suomalainen jätehuolto on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut kaatopaikkojen ylläpitämisestä aidoksi kiertotaloudeksi. Siihen on tarvittu uutta lainsäädäntöä, mutta ennen muuta ihmisten asennemuutosta. Ikävä kyllä vieläkin on yksittäisiä yrityksiä, jotka pilaavat luontoa jätteillään ja osa kansalaisista ei välitä ympäristön roskaantumisesta.

Euroopan Unioni on asettanut tiukat raamit estämään ympäristön saastumista ja ilmaston lämpenemistä. Kierrätysvaatimukset ovat todella kovat ja asettavat meille suuren haasteen. Unionilla on kyllä useita sellaisia jäseniä, joille tavoitteet ovat lähes mahdottomia.

Jotta toimintaperiaatteet olisivat linjakkaita, pitää Suomenkin lainsäädännön olla ajan tasalla. Valitettavasti jätteisiin liittyy yllättävän paljon tunnetta ja poliittisia intohimoja. Siksi voimassa olevaan jätelakiin on jäänyt valuvikoja, joiden takia esimerkiksi jätteenkuljetuksista käydään jatkuvasti oikeutta. Valmistelussa olevassa jätelain uudistuksessa on paljon hyvää kiertotalouden kannalta. Näytti siltä, että kuljetuksiin liittyvät epäkohdat tulisivat korjatuksi, mutta poliittisessa prosessissa jäi edelleen määrittelyjä, jotka todennäköisesti johtavat riitaisiin päätöksiin. Harmillista on myös se, että jätelajien keräysvaatimuksiin on jätetty eri pituisia siirtymäaikoja. Tämä aiheuttaa vaikeuksia kiinteistönomistajille ja paljon työtä jäteyhtiöille. Katsotaan mitä Eduskunta aikanaan asiasta päättää.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on joka tapauksessa valmis huolehtimaan kuntalaisten jätteistä ja kehittää ympäristöystävällistä kiertotaloutta yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Topinojan kiertotalouspuistonkehittäminen etenee vauhdilla. Yhteistyöyritys Paimiossa valmistautuu aloittamaan tekstiilijätteen jalostamista. Salossa valmistuneen ekovoimalaitoksen yhteyteen on syntymässä merkittäviä uusia innovaatioita.

Yhtiön hallitus on ollut hyvin tyytyväinen siihen, miten toimintaa on voitu jatkaa koronapandemiasta huolimatta. Talouskin on hallinnassa, vaikka parin kuukauden viive voimalaitostyömaalla lisääkin käsittelykustannuksia. Kiitoksia toimivalle johdolle ja henkilökunnalle hyvästä työstä.

Olli A. Manni,
Hallituksen puheenjohtaja

Ylös

Vauhtia rakennusinvestointeihin

Koronaepidemia on osoittanut, kuinka nopeasti kaupungin toimintatapoihin saadaan muutoksia, jos on pakko. Tuskin kukaan olisi etukäteen uskonut, miten tehokkaasti siirryttiin etäopetukseen ja monet palvelut ja viestintä sekä kokoukset siirtyivät digiaikaan. Ilman suoranaista pakkoakin pitäisi uskaltaa tehdä uudistuksia myös rakennushankkeiden edistämiseksi. Aikaa kuluu usein aivan liian kauan kaavoitusanomuksesta rakentamiseen.

Kaavoitusta voidaan tehostaa käyttämällä enemmän ulkoisia konsulttipalveluita ka hyödyntämällä kumppanuuksia. Tähän on varaa, koska nykyään kaavoituksen kustannukset peritään asiakkaalta. Ensisijaisesti on panostettava hankkeisiin, jotka valmiit lähtemään heti liikkeelle. Kaavoituksen tulee keskittyä rakentamisen mahdollistamiseen eikä tietenkään pyrkiä tekemään rakennussuunnittelua, joka on hankkeen toteuttajan arkkitehtien työtä.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että rakentaminen tapahtuu lain ja säädösten mukaisesti. Lupakäsittelyn ja neuvonnan lähtökohtana tulee olla hankkeiden edistäminen ja asiakkaan etu. Turhia lausuntoja ei pidä pyytää eikä ainakaan antaa niiden viivyttää käsittelyä. Tarvittaessa pitää hyväksyä pieniä poikkeuksia, jotka eivät olennaisesti riko kaavan periaatteita.

Turun rakennusvalvontaan on nyt saatu lisää ammattitaitoista väkeä ja uusi johtaja on aloittanut työnä. Tämän tulee näkyä tuloksissa. Erityisen tärkeää on sopia asiakkaan kanssa aikataulusta ja pitää siitä kiinni.

Rakentajan kannalta on tärkeätä, että kaupungin vastuulla oleva infrastruktuuri valmistuu riittävän ajoissa. Asiakas on käytännössä maksanut kulut etukäteen, joten työt eivät saa myöhästyä määrärahojen puutteen takia.

Rakentajat tarvitsevat työtä, ihmiset asuntoja ja yritykset toimitiloja. On pidettävä huolta siitä, etteivät rakennushankkeet viivästy turhan byrokratian takia. Meidän pitää pysyä pääkaupunkiseudun ja Tampereen vauhdissa.

Olli A. Manni,
Kaupunkiympäristölautakunnan vpj

Niko Aaltonen,
kaupunkisuunnittelujaoston vpj

Ylös

Velkaa, velkaa, velkaa

Muutamia vuosia sitten Suomessa arvosteltiin kovin sanoin Kreikkaa vastuuttomasta velkaantumisesta. Nyt on jotenkin toinen ääni kellossa. Halpaa rahaa on saatavissa ja sitä myös Suomen valtio ja kunnat ottavat. Jotenkin tuntuu unohtuneen, että korot saattavat nousta eikä ole puhettakaan siitä, että velkojen määrää vähennettäisiin edes tulevaisuudessa.

Turun kaupunginhallitus päätti vastikään, että tänä vuonna velkaa voidaan kasvattaa 106 M€, jolloin kokonaisvelka on 857 M€. Onneksi viime vuonna onnistuttiin myymään sotekiinteistöjä 128M€ arvoisesti, muuten lainamäärä olisi ensi vuonna rikkomassa miljardin euron haamurajan. Toki on muistettava, että myynti lisäsi kaupungin ulkoisia vuokramenoja melkoisesti.

Minua huolestuttaa kovasti se, että meillä on lähivuosille lähes miljardin euron investointiesityksiä. Osa on välttämättömiä tila- ja infrastruktuuri-investointeja, mutta paljon on myös sellaisia hankkeita, joiden tarpeellisuudesta voidaan olla eri mieltä. Jos kuitenkin päätetään tehdä mukavia investointeja velkarahalla ilman, että lainojen takaisinmaksusta on oikeasti sovittu, niin sääliksi käy tulevia päättäjiä. Minimivaatimuksena pitäisi olla sitova lainakatto, muuten tulevaisuudessa on tehtävänä vain tuskallisia leikkauspäätöksiä.

Jos kaupungin talous olisi siinä kunnossa, että käyttötalous kattaisi edes poistot eli omaisuuden arvon laskun, tai jopa tuottaisi aitoa ylijäämää, niin mahdollisuudet investointeihin olisivat paremmat. Viime vuonna tilinpäätös oli kuitenkin 36M€ miinuksella. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä toki päätettiin, että tänä vuonna tehdään uudistuksia, joilla taloutta tasapainotetaan, mutta niistä päättäminen ei tule olemaan helppoa. Vaalit lähenevät, eikä kukaan haluaisi tehdä epäsuosittuja toimenpiteitä.

Lisää päänsärkyä on tulossa palkkaneuvottelujen myötä. Yleinen palkankorotustaso on 3.3%. Tuskin kuntasektorilla päästään ainakaan sen alle, eikä valtio ainakaan toistaiseksi ole ollut halukas maksumieheksi. Turun osalta 3.3% korotus merkitsee n. 20M€ vuotuista lisäkulua. Paine kunnallisveron korotuksen on suuri, mutta historia kertoo, että korotus lämmittää vain hetken ja taas kassan pohja ammottaa tyhjyyttään. Jos korot nousevat pari prosenttia, eli normaalille tasolle, 1% veronkorotus ei riitä alkuunkaan.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että Turussa elinkeinoelämällä menee hyvin. Samalla kaupunki kasvaa ja työttömyys vähenee. Turku on hieno kulttuurikaupunki, jonka kruunaa Aurajoki siltoineen. Vielä, kun saamme torin ja ydinkeskustan kuntoon, voimme olla todella ylpeitä kaupungistamme. Siitä on kuitenkin pidettävä huolta, myös taloudellisesti, jotta voimme ylläpitää nykyistä palvelutasoa tai edes lähellä sitä.


Olli A. Manni
Kaupunginvaltuutettu
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ylös

Itsenäisyyspäivän puhe

Arvoisa juhlaväki
Hyvät kuulijat

Suomi täyttää tänään 98 vuotta. Sodat ja terrorismi täyttävät uutiset, mutta me olemme saaneet elää rauhassa jo yli 70 vuotta. Sitä ennen maamme kesti kaksi sotaa, jolloin nuoret suomalaiset miehet ja omalta osaltaan myös naiset turvasivat urheudellaan mahdollisuuden jatkaa vapaana kansakuntana. Sodissa osoitimme olevamme yhtenäinen kansa ja nuoret sotilaat pitivät kunnia asiana sitä, että veljeä ei jätetä. Minunkin olemassaoloni on mahdollista vain siksi, että isäni haavoituttua Karjalan kannaksella sotilastoverit kantoivat tajuttoman joukkueenjohtajansa oman henkensä uhalla pois vihollisen hyökkäyksen alta.

Tämän yhteishengen avulla Suomi on voinut kehittyä yhdeksi maailman parhaista maista elää. Hyvään kehityksen on tarvittu paljon työtä ja uhrauksia ja ehkä hivenen onneakin. Muuttuminen maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi ja myöhemmin moderniksi tietoyhteiskunnaksi ei tietenkään ole aina ollut helppoa. Ihmiset ovat joutuneet jättämään tutun ympäristönsä ja siirtymään työn perässä sekä Suomen sisällä että välillä runsain mitoin myös pois kotimaasta. Eteenpäin on kuitenkin aina menty ja nykyinenkin taantuma tullaan vielä voittamaan.

Välillä valitettavasti tuntuu, että olemme unohtaneet kaiken sen hyvän mitä olemme saaneet aikaan. Kaiken hyvän pitäisi tulla automaattisesti yhteiskunnan toimesta, oma vastuu on jäänyt taka-alalle. Olisi hyvä, jos edelleen pitäisimme ohjenuorana sitä, että veljeä ei jätetä. Meillä jokaisella on vastuu lähimmäisistämme.


Hyvät kuulijat

Olemme ylpeitä suomalaisuudestamme ja isänmaallisuus on syvällä sisällämme. Me kunnioitamme omaa siniristilippuamme ja lippulaulu on monille rakas. V A Koskenniemi kuvaa lippuamme seuraavasti “kuin hanki ja taivas Suomen on värisi puhtahat sinä hulmullas mielemme nostat ja kotimme korotat”. Lippu salossa kruunaa juhlapäivät ja pienoisliput nostavat tunnelmaa urheilutapahtumissa. Myös Suomen vaakunaleijona on meille arvokas tunnus. Hjalmar Nortamon kirjoittaman juhlien päätöslaulun toinen säkeistö on mieltä sykähdyttävä. “Ma laulan Suomelle isänmaalle sen iskuvalmiille leijonalle sä kasva vahvaksi synnyinmaamme ma sulle laulan ja maljas juon”

Nämä tunnukset ovat meille tärkeitä positiivisia arvoja. Niiden tehtävänä on kohottaa mieliämme ja antaa arvoa vapaalle yhteiskunnalle. Olen kovasti pahoittanut mieleni siitä, että jotkut koettavat käyttää näitä tunnuksia sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät vastaa käsitystäni oikeasta suomalaisuudesta.

Me siis olemme saaneet pitkään elää rauhassa, mutta sotia on maailmassa koko ajan. Tieto kaikesta pahasta lisää tuskaa mutta myös turruttaa. Jossain kaukana taistellaan ja siviilit kärsivät. Meitä se ei ole kovin paljon koskettanut. Yhtäkkiä ongelma onkin meidän sylissämme. Tähän asti olemme keskustelleet muutamasta sadasta pakolaisesta ja nyt meille on tullutkin 30 000 ihmistä eri kriisialueilta. Tilanne on hankala eikä kunnolla hallinnassa, mutta yksittäisiin hätää kärsiviin kohdistuva viha on aina väärin. Maahanmuuttoon liittyvä rikollinen toiminta on saatava kuriin ja EU:n ja suurvaltojen on päästävä yhteisymmärrykseen tulevista toimenpiteistä.

Kriisimaiden ongelmiin liittyvä terrorismi on kauhistuttavaa ja siihen pystyttävä vastaamaan. Kotiinsa menettäneet perheet ja pienet lapset eivät kuitenkaan ole syyllisiä ja heitä on autettava tai muuten on vaarana, että toivottomuudesta kasvaa vain lisää kauheuksia.

Toivokaamme, että demokraattisesti valitut johtajamme tekevät oikeita päätöksiä tämän päivän hankalassa tilanteessa. He varmasti yrittävät parhaansa ja tarvitsevat meidän tukeamme. Jos joudumme hiukan tinkimään omasta hyvinvoinnistamme, niin muistakaamme, että edelleen on lottovoitto syntyä Suomeen.

Hyvää Itsenäisyyspäivää teille kaikille


Olli A. Manni
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Ylös

Turkuseuralle

Pääkirjoitus helmikuu 2016

Meillä suomalaisilla on perinteinen taipumus pessimismiin. Turkulaisten puhetavassa negaatio on sääntö eikä poikkeus. Aina on jokin asia huonosti, vaikka kaikilla mittareilla Suomi on pitkästä taantumasta huolimatta maailman parhaita paikkoja elää. Monen mielestä Turku on ainakin parhaasta päästä maan sisällä.

Tietenkin aina pitää pyrkiä parempaan ja haasteita todella riittää niin meillä kuin muuallakin maassamme. Onneksi meillä Turussa on myös paljon ilon aiheita. Kansainvälinen kaupunkimme on saanut ilmeestään paljon kiitosta. Aurajoki siltoineen ja valoineen ilahduttaa vieraita ja omaa väkeä. Ravintolatasomme on Suomen ykkönen ja kulttuuritarjontaa riittää. Matkailu lisääntyy ja kongressien ja kokousten määrä jatkaa kasvuaan. Kunhan vielä saamme torin ympäristöineen viihtyisäksi, niin voimme olla tyytyväisiä.

Olen erityisen iloinen siitä, että Turun Kauppakamari myönsi kaupungille arvostetun tunnustuksen yritysmyönteisyydestä. Myös yrittäjille tehty kysely kertoo, että yritysilmapiiri on alueella maan parhaalla tasolla. Siitä iso kiitos yrittäjäjärjestöille, jotka ovat tehneet aktiivista yhteistyötä kaupungin kanssa. Lisäksi ennakkotietojen mukaan Turun kaupunki selviytyi taloudellisesti ennakoitua paremmin viime vuonna.

Turun tilanne on siis vähintään kohtuullinen. Tulevaisuus on kuitenkin harvinaisen hämärä. Turvapaikanhakijat ovat tuoneet ison haasteen ja myös mahdollisuuden. Toivottavasti yhteiskuntamme osaa tehdä oikeita ratkaisuja uudessa tilanteessa. Sosiaali- ja terveysuudistus on kustannusten kurissa pitämiseksi välttämätön, mutta siihen liitetty itsehallintoalueuudistus lisää järjestelyn vaikeusastetta. Vaarana on se, että Turun kaltaisten keskuskaupunkien edellytykset toimia alueen ja maan vetureina heikkenevät ja silloin loppuvat varat palveluiden maksamiseen. Verotusta ei voi enää kiristää, on oikeasti pystyttävä tuottamaan enemmän nykyisillä resursseilla.

Turussa käydään jälleen keskustelua tehokkaammasta hallinnosta. Osa päättäjistä uskoo pormestariin, joka käyttäisi ylintä poliittista- ja toimeenpanovaltaa. Mahdetaanko seuraavaksi ruveta pohtimaan maaherrojenkin valintaa aluehallintojen johtoon. Toivottavasti tämän tyyppiset asiat eivät jätä alleen tärkeintä, hyvää palvelua kansalaisille.

Olli A. Manni
Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Ylös

RUK:n kurssin 147 upseerioppilaille

RUK:n kurssi 147 alkoi syksyllä 41 vuotta sitten. Sodasta oli kulunut kolme vuosikymmentä. Meille se oli historiaa ja olimme saaneet varttua koko ajan paremmaksi tulevassa yhteiskunnassa. Hyvinvointi syntyi sodan läpikäyneen sukupolven uhrauksilla ja kovalla työllä. Suomi on saanut elää rauhassa myös seuraavat vuosikymmenet ja sen myötä maastamme on tullut yksi maailman parhaista maista elää.

Rauhantilan varmistamisen yksi tukipilareista on uskottava maanpuolustus. Suomalainen asevelvollisuus ja suuri koulutettu reservi ovat meidän voimavaramme. Meillä on vain rajalliset edellytykset kalustohankintoihin ja muihin vakinaisen armeijan menoihin, joten puolustuskykymme on paljolti meistä tavallisista ihmisistä kiinni.

Kaikessa toiminnassa tarvitaan johtajuutta. Teidät on valittu koulutettavaksi sotilaallisiin johtotehtäviin. Tätä koulutusta kannattaa arvostaa. Omalta kohdaltani voin sanoa, että aika täällä Haminassa oli elämäni parhaimpia aikoja. Olin hyvässä fyysisessä kunnossa, koulutus oli mielekästä ja jäsenyys oppilaskunnan hallituksessa kruunasi jakson. Minulle on tästä johtajakoulutuksesta ollut hyötyä niin työelämässä kuin monissa luottamustehtävissä. Monista kurssitovereista tuli myös elinikäisiä ystäviä.

Meillä on siis rauha, mutta valitettavasti uutiset kertovat koko ajan sodista ja terrorismista muualla maailmassa. Tähän asti nämä asiat ovat tuntuneet kaukaisilta, mutta viimeistään pakolaisvirta tänne pohjoiseen on herättänyt meidät. Meidän rauhanturvaajamme ovat aina olleet hyvässä maineessa. Paikalliset asukkaat luottavat suomalaisiin. Meidän on myös osoitettava, että olemme luottamuksen arvoisia täällä kotona ja valmiita huolehtimaan hätää kärsivistä omalta osaltamme.

Oikea isänmaallisuus on sitä, että arvostamme maatamme ja kulttuuriamme, mutta annamme arvon muillekin. Kannamme myös vastuuta lähimmäisistämme.

Haluan tervehtiä teitä upseerioppilaat juhlien päätöslaulun säkeistön sanoin Hjalmar Nortamoa siteeraten “Ma laulan Suomelle Isänmaalle, sen iskuvalmiille leijonalle, sä kasva vahvaksi synnyinmaamme, ma sulle laulan ja maljas juon”

Olli A. Manni
Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Keropää kurssin 147 pääsihteeri
reservin kapteeni

Ylös